Calendar

Month: Year:
« Prev March 2018 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
      1
2
* St. Joseph SS - Play SessionSt. Joseph SS - Play Session

Time: 5:18 pm


3
* Skills DevelopmentSkills Development

9:00-9:30am Bantam & Junior play time 9:30-11:00am Bantam & Junior Session 1 Coaching 11:00-12:30pm Junior Session Coaching 2 12:30-1:00pm Junior Session 2 play time in Gym C 12:30-2:00pm Senior Coaching 2:00-2:30pm Senior play time

4
5
6
7
* High PerformanceHigh Performance

HP 6:30pm - 9:30pm

* LadderLadder

Junior Ladder 6:30-8pm; Senior Ladder 8-9:30pm

8
9
* St. Joseph SS - Play SessionSt. Joseph SS - Play Session

Time: 5:18 pm


10
* Skills DevelopmentSkills Development

9:00-9:30am Bantam & Junior play time 9:30-11:00am Bantam & Junior Session 1 Coaching 11:00-12:30pm Junior Session Coaching 2 12:30-1:00pm Junior Session 2 play time in Gym C 12:30-2:00pm Senior Coaching 2:00-2:30pm Senior play time

11
12
13
14
* NO BADMINTONNO BADMINTON

March Break

15
* NO BADMINTONNO BADMINTON

March Break

16
* NO BADMINTONNO BADMINTON

March Break

17
* NO BADMINTONNO BADMINTON

March Break

18
19
20
21
* High PerformanceHigh Performance

HP 6:30pm - 9:30pm

* LadderLadder

Junior Ladder 6:30-8pm; Senior Ladder 8-9:30pm

22
23
* Skills DevelopmentSkills Development

Time: 12:00 am

9:00-9:30am Bantam & Junior play time 9:30-11:00am Bantam & Junior Session 1 Coaching 11:00-12:30pm Junior Session Coaching 2 12:30-1:00pm Junior Session 2 play time in Gym C 12:30-2:00pm Senior Coaching 2:00-2:30pm Senior play time

24
* Skills DevelopmentSkills Development

Time: 12:00 am

9:00-9:30am Bantam & Junior play time 9:30-11:00am Bantam & Junior Session 1 Coaching 11:00-12:30pm Junior Session Coaching 2 12:30-1:00pm Junior Session 2 play time in Gym C 12:30-2:00pm Senior Coaching 2:00-2:30pm Senior play time

25
26
27
28
* High PerformanceHigh Performance

HP 6:30pm - 9:30pm

* LadderLadder

Junior Ladder 6:30-8pm; Senior Ladder 8-9:30pm

29
30
* St. Joseph SS - CLOSEDSt. Joseph SS - CLOSED

Time: 10:29 am


31
* Play DayPlay Day

Time: 9:00 am

PLAY DAY - BRING A FRIEND - HAVE FUN 9:00-11:00am Bantam & Junior 1 play time 10:30-12:30pm Junior Session 2 Play time 12:30-2:30pm Junior Session play time